- NASZ ZESPÓŁ / KONTAKT -


Piotr Połeć

Fundator i Prezes Zarządu 

FUNDACJI ŚWIAT DOBRO MIŁOSIERDZIE – „MOŻESZ ZMIENIĆ ŚWIAT”.

Papież, Ojciec Święty Jan Paweł II – to wyjątkowa osoba, która wywarła wielki wpływ na moje życie, szczególnie w 2002 i 2005 roku. Dzisiaj, jako Święty Jan Paweł II – wywiera jeszcze większy wpływ na moje zachowanie, myślenie, codzienność. To mój ukochany Święty, wielki duchowy autorytet, który miłością nawrócił moje serce. Wielkie „Dzieło” Jana Pawła II, jakim są „Światowe Dni Młodzieży” całkowicie odmieniły moje życie.

Szczególnie Wydarzenia „ŚDM Rio de Janeiro 2013r.”, które odbyły się w „Roku Wiary” oraz Wydarzenia „ŚDM Kraków 2016r.”, które odbyły się w „Roku MIŁOSIERDZIA BOŻEGO. „Światowe Dni Młodzieży Rio de Janeiro 2013r.” - „wywróciły moje życie do góry nogami”, przewartościowały wszystko, zmieniły je nie do poznania. Nie uczestniczyłem w Wydarzeniach bezpośrednio na miejscu w Rio. Łączyłem się z uczestnikami duchowo, oglądając Wydarzenia za pośrednictwem TV Polskiej. To, co dane było mi przeżyć podczas tych Wydarzeń …, nie jestem w stanie do dziś dzień, znaleźć odpowiednich słów, aby w pełni wyrazić to, co działo się w moim wnętrzu, w mojej duszy... .

Otrzymałem WIELKĄ ŁASKĘ od PANA JEZUSA. Moja dusza rozgrzana do czerwoności, żarem MIŁOŚCI i MIŁOSIERDZIA JEZUSA, napełniła się z każdą chwilą przeogromnym szczęściem i spokojem, jakiego nigdy przedtem nie doznałem w swoim życiu. Z każdą chwilą napełniała się coraz większą miłością, napełniała się pragnieniem przemiany na lepsze i pójściem za Jezusem.

NA WYDARZENIACH „ŚDM RIO DE JANEIRO 2013R.” DOZNAŁEM PRZEMIANY DUCHOWEJ, PRAWDZIWEGO CUDU NAWRÓCENIA. TAM SPOTKAŁEM JEZUSAJEZUS ZABRAŁ MOJE „STARE ŻYCIE” I PODAROWAŁ MI „NOWE ŻYCIE” ORAZ „ŚWIATŁO WIARY”.

Czułem, że narodziłem się na nowo (ponowne narodziny z DUCHA). Zacząłem uczyć się „żyć inaczej”. Tę naukę kontynuuję każdego dnia. Moje życie napełniała się coraz większym szczęściem, z każdym dniem coraz bardziej poznaję i odczuwam MIŁOŚĆ JEZUSA, jego obecność w mojej duszy. Czuję jak powoli odrywa się ode mnie „skorupa starego życia”, gubiąc jej kawałki po drodze, idąc za JEZUSEM. Czuję się jak małe pisklę, które próbuje wydostać się z jajka, rozbijając dzióbkiem skorupkę, kawałek po kawałku, aby wydostać się na zewnątrz i ujrzeć "ŚWIATŁO ŻYCIA". Każdy, kto, w swoim życiu spotyka się z JEZUSEM CHRYSTUSEM, już nigdy nie będzie samym tym człowiekiem. Obecność JEZUSA mobilizuje go do przemiany własnego życia, uświęca i uzdrawia.”

Podczas przygotowań do kolejnych Wydarzeń „ŚDM”, razem z innymi Wolontariuszami "ŚDM", zorganizowaliśmy w Warszawie kilka projektów związanych z „Rokiem MIŁOSIERDZIA BOŻEGO”. Projekt „Opatrunek Na Ratunek” – pomoc mieszkańcom Afryki, chorym na Ebolę. Projekt „OFIARUJ SWOJE SERCE JEZUSOWI” – mający na celu ofiarowanie własnego serca JEZUSOWI podczas nocnego czuwania z Papieżem Franciszkiem na "CAMPUS MISERICORDIAE". W projekt ten włączyło się mnóstwo osób z wielu Parafii, jak również Wolontariusze „ŚDM”. Zaproszenie do uczestniczenia w projekcie otrzymali również więźniowie w Areszcie Śledczym Warszawa-Mokotów (zwany też więzieniem na Rakowieckiej lub więzieniem mokotowskim), które otrzymali w Kaplicy więziennej podczas Mszy Świętej. Kolejnym Projektem było zorganizowanie „„Czuwania Wolontariuszy „ŚDM” przy Krzyżu papieskim”” na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie, w związku z „XI Rocznicą Śmierci Jana Pawła II” oraz z "Rokiem MIŁOSIERDZIA BOŻEGO" – program poszczególnych czytań - słów Jana Pawła II o Miłosierdziu przeplatanych pieśniami w wykonaniu naszego parafialnego zespołu muzycznego. Program we współpracy z "Centrum Myśli Jana Pawła II" w Warszawie. Kolejnym Projektem była koordynacja prac związana z przygotowaniem i produkcją poszczególnych składowych „Pakietu Pielgrzyma” dla naszych Gości, "młodych pielgrzymów" przybywających z różnych stron świata na Wydarzenia "ŚDM", których gościliśmy w naszej Archidiecezji Warszawskiej oraz strojów dla Wolontariuszy "ŚDM". Dlaczego wspomniałem o tych Projektach. Mówiąc bardzo krótko - to była dla mnie wspaniała "PRZYGODA Z MIŁOSIERDZIEM", która również miała duży wpływ na przyszłe decyzje i plany związane z moim życiem i powstaniem Fundacji, po zakończonych Wydarzeniach "ŚDM" w Krakowie.

Wydarzenia "ŚDM Kraków 2016r.” to również niezwykły i niezapomniany czas w moim życiu. To czas, w którym moje nawrócenie jeszcze bardziej się pogłębiło i umocniło oraz jeszcze bardziej zbliżyło mnie do PANA JEZUSA.

Będąc na „CAMPUS MISERICORDIAE”, razem z moimi braćmi i siostrami z całego świata, tworząc jedną Wspólnotę Dzieci Bożych, modląc się wspólnie i czuwając przy Krzyżu JEZUSA CHRYSTUSA, człowiek naprawdę odnajduje pełnię szczęścia.

Po Wydarzeniach „ŚDM Kraków 2016r.” porzuciłem "świat biznesu", aby zacząć nowy rozdział w swoim życiu.

Zawsze byłem wrażliwy na cierpienie drugiego człowieka. Moje NAWRÓCENIE, uczestnictwo w Projektach związanych z Miłosierdziem, przygotowania do kolejnych wspaniałych Wydarzeń "ŚDM" w Krakowie jak również uczestnictwo i głębokie przeżycie ich w "ROKU MIŁOSIERDZIA BOŻEGO" zaowocowało powstaniem FUNDACJI ŚWIAT DOBRO MIŁOSIERDZIE - "MOŻESZ ZMIENIĆ ŚWIAT" i MIĘDZYNARODOWEJ WSPÓLNOTY ŚWIAT DOBRO MIŁOSIERDZIE - "MOŻESZ ZMIENIĆ ŚWIAT".

FUNDACJA ŚWIAT DOBRO MIŁOSIERDZIE – „MOŻESZ ZMIENIĆ ŚWIAT” i MIĘDZYNARODOWA WSPÓLNOTA ŚWIAT DOBRO MIŁOSIERDZIE - "MOŻESZ ZMIENIĆ ŚWIAT" - jest "Owocem” „Światowych Dni Młodzieży Rio de Janeiro 2013 r.” oraz „Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016 r.”, który zrodził się głęboko w moim sercu na "POLU MIŁOSIERDZIA" - ("CAMPUS MISERICORDIAE") podczas Wydarzeń "ŚDM Kraków 2016r.". Dzisiaj, moim największym pragnieniem, celem i misją życia jest głosić EWANGELIĘ niosąc DOBRO, MIŁOŚĆ, POKÓJ, MIŁOSIERDZIE i POMOC wszystkim najuboższym, najbardziej potrzebującym ludziom na całym świecie (wszędzie tam, gdzie posługują Misjonarze - szczególnie na terenie kontynentu Afryki), w szczególności dzieciom cierpiącym głód i ubóstwo, dotkniętych chorobą, cierpieniem, niesprawiedliwością, wojną, prześladowaniem, terroryzmem oraz skutkami klęsk żywiołowych. Pragnę również razem z innymi ludźmi, z WOLĄ i MOCĄ BOŻĄ „ZMIENIAĆ ŚWIAT” na lepszy.

Uwielbiam wędrówki po górach latem i zimą, jazdę na nartach, podróże, projektowanie graficzne, muzykę filmową, biografie i życiorysy Świętych. Jestem Parafianinem w PARAFII i SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ FATIMSKIEJ w Warszawie od samego początku jego istnienia - jako mały chłopiec przychodziłem czasami po lekcjach i nosiłem cegły, podczas trwającej budowy naszej Świątyni. Uczestniczę w różnych pielgrzymkach do miejsc świętych. Często odwiedzam Klasztory, gdzie mogę, choć na chwilę odizolować się od gwaru miejskiego spędzając czas na modlitwie, wyciszeniu, rozmyślaniach, w Kościele, na łonie natury i w celi klasztornej. Podczas pobytu w tynieckim Klasztorze, uwielbiam spotkania i rozmowy z Ojcem Leonem Knabitem – Mnichem benedyktyńskim, przyjacielem Papieża Jana Pawła II i autorem wielu wspaniałych książek.

W Fundacji jestem odpowiedzialny, m.in. za tworzenie, wdrażanie i realizację „PROGRAMÓW POMOCY MISJOM”; sprawy finansowe (sprawozdania finansowe i merytoryczne, Crowdfunding, Fundraising, CSR); kontakt i współpracę z Kościołem, Misjonarzami, mediami katolickimi, Szkołami, Uczelniami, Firmami, innymi organizacjami pozarządowymi, administracją rządową i samorządową; prezentacje multimedialne; organizowanie i prowadzenie zbiórek publicznych oraz zbiórek rzeczowych; stronę internetową; projektowanie graficzne; inne…


 

Ewelina Fronc

Wiceprezes Zarządu 

FUNDACJI ŚWIAT DOBRO MIŁOSIERDZIE – „MOŻESZ ZMIENIĆ ŚWIAT”.

Mieszka w Chełmie. W latach szkolnych uczestniczyła aktywnie a „Szkolnym Kole Caritas”. Paca dosłownie „pali się” w Jej rękach. Pomimo zmęczenia i codziennych obowiązków, w niesienie pomocy najuboższym wkłada nie tylko „całe swoje serce”, ale „całą siebie”. Od początku bardzo zaangażowana w Misję Fundacji. Zawsze można na Niej polegać. Jako młoda mama, łączy pasję pomagania najuboższym z wychowaniem córki i syna. Uwielbia góry, spacery z dziećmi, dobrą książkę, pielgrzymki do miejsc świętych.

W Fundacji odpowiedzialna m.in. za promocję i organizację Wolontariatu; organizację „PROGRAMÓW POMOCY MISJOM” w Szkołach, na Uczelniach, i w Firmach; organizowanie i prowadzenie zbiórek publicznych oraz zbiórek rzeczowych; odpowiedzialna za stronę Fundacji na FB; inne…

 

Tomasz Sobczyński

Wiceprezes Zarządu 

FUNDACJI ŚWIAT DOBRO MIŁOSIERDZIE – „MOŻESZ ZMIENIĆ ŚWIAT”.

Pochodzi z Chełma, mieszka i pracuje w Warszawie. Oddany pomocy najuboższym, najbardziej potrzebującym.

Z natury, bardzo spokojny i skromy człowiek. Uczestnik Wydarzeń „ŚDM Kraków 2016r.” To wspaniałe Wydarzenie Duchowe było dla Niego wielkim „Darem”.

Lubi piłkę nożną, wycieczki w góry, lubi chodzić po lesie i zbierać grzyby.

W Fundacji odpowiedzialny m.in. za stronę Fundacji na FB; pomoc w przygotowaniu materiałów na warsztaty, seminaria, konferencje, prezentacje, wydarzenia kulturalne, okolicznościowe; organizowanie i prowadzenie zbiórek publicznych oraz zbiórek rzeczowych.

 

Robert Owczaruk

Przewodniczący Rady 

FUNDACJI ŚWIAT DOBRO MIŁOSIERDZIE – „MOŻESZ ZMIENIĆ ŚWIAT”.


Parafianin w SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ FATIMSKIEJ w Warszawie. Świetnie gra na gitarze i śpiewa w parafialnym zespole muzycznym. Wolny czas lubi spędzać w górach, wraz z rodziną i przyjaciółmi. Wspiera i pomaga najuboższym, najbardziej potrzebującym.

W Fundacji przewodniczy posiedzeniom Rady Fundacji, która sprawuje nadzór nad całą działalnością Fundacji. Tworzy i bierze udział w oprawie muzycznej w organizowanych przez Fundację wydarzeniach kulturalnych. Pomaga w organizacji i prowadzeniu zbiórek publicznych oraz zbiórek rzeczowych.

 

Grzegorz Pęgier

Wiceprzewodniczący Rady 

FUNDACJI ŚWIAT DOBRO MIŁOSIERDZIE – „MOŻESZ ZMIENIĆ ŚWIAT”.

Parafianin i Lektor w SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ FATIMSKIEJ w Warszawie. Pomimo licznych obowiązków i pracy zawodowej, zawsze świetnie zorganizowany i chętny do pomocy bliźnim, szczególnie najuboższym.

W wolnych chwilach spędza czas z rodziną, lubi wyjazdy w góry i słuchać ulubionej muzyki.

W Fundacji uczestniczy w posiedzeniach Rady Fundacji, i wraz z innymi członkami Rady sprawuje nadzór nad całą działalnością Fundacji. Jako Lektor, bierze udział w organizowanych przez Fundację wydarzeniach kulturalnych.

 

Marcin Hoffman

Członek Rady 

FUNDACJI ŚWIAT DOBRO MIŁOSIERDZIE – „MOŻESZ ZMIENIĆ ŚWIAT”.


Mieszka na przedmieściach Warszawy. Człowiek o nieprzeciętnym poczuciu humoru. Miłośnik motoryzacji, uprawia sport, biega, gra w piłkę nożną, chodzi na siłownię. Uczestnik pielgrzymek do miejsc świętych. Wrażliwy na krzywdę ludzką, służy pomocą najuboższym.

W Fundacji uczestniczy w posiedzeniach Rady Fundacji, i wraz z innymi członkami Rady sprawuje nadzór nad całą działalnością Fundacji.
- KONTAKT Z NAMI -

FUNDACJA ŚWIAT DOBRO MIŁOSIERDZIE – „MOŻESZ ZMIENIĆ ŚWIAT” z siedzibą w Warszawie, przy ul. Henryka I Brodatego 53/94, 02-496 Warszawa, jest Organizacją, wpisaną do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000668010, REGON: 366769932, NIP: 5223085869. 


piotrfsdm@gmail.com 

fundacja@fundacjasdmjp2.pl

www.fundacjasdmjp2.pl

https://web.facebook.com/fundacjasdmjp2/

Tel. 512 336 160

BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.
NR. KONTA BANKOWEGO: 75 1540 1287 2001 6886 3240 0001

W tytule przelewu prosimy napisać: DAROWIZNA NA CELE STATUTOWE


SPOTKANIA
MIĘDZYNARODOWEJ WSPÓLNOTY
ŚWIAT DOBRO MIŁOSIERDZIE – „MOŻESZ ZMIENIĆ ŚWIAT” w 
SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ FATIMSKIEJ w URSUSIE