- OCHRONA ŚRODOWISKA -


„ZMIENIAĆ ŚWIAT” NA LEPSZY,

TO RÓWNIEŻ TROSKA O NASZĄ PLANETĘ ZIEMIĘ.

ZIEMIĘ, KTÓRA DAJE NAM CHLEB I WODĘ,

KTÓRA DAJE NAM ŻYCIE! 

Troska o środowisko, w którym żyjemy „dzisiaj”.

Troska o „środowisko jutra”, w którym będą żyły kolejne, młode pokolenia – nasze dzieci i wnuki.

„Woda, powietrze, ziemia, zwierzęta, rośliny, zostały stworzone przez Boga i zasługują na szacunek ze strony człowieka. Nieustanna egzystencja milionów ludzi cierpiących z powodu głodu i niedożywienia i rosnąca świadomość tego, że naturalne zasoby Ziemi są ograniczone uświadamiają nam wyraźnie, że ludzkość stanowi jedną całość. Zanieczyszczenie wody, powietrza i ziemi zagraża coraz bardziej delikatnej równowadze biosfery, od której zależy los obecnych i przyszłych pokoleń, przypominają nam zarazem, że dzielimy wspólne jedno środowisko”.

 

„Trzeba z troską pielęgnować ziemię, bo jej przeznaczeniem jest być płodną dla kolejnych pokoleń. (...) Dlatego dobrze troszczcie się o ziemię tak, aby dzieci Waszych dzieci i pokolenia, które przyjdą po nich, odziedziczyły jeszcze bogatszą ziemię niż ta, która została Wam powierzona”. 

 

„Idźmy naprzód z nadzieją! Nowe tysiąclecie otwiera się niczym rozległy ocean, na który mamy wypłynąć (...)”.


"Nie bój się, nie lękaj! Wypłyń na głębię!."

- PAPIEŻ JAN PAWEŁ II -