- FIRMA Z MISJĄ -ZAPRASZAMY SERDECZNIE

WSZYSTKIE FIRMY DO WSPÓLNEJ REALIZACJI CELÓW I MISJI 

FUNDACJI ŚWIAT DOBRO MIŁOSIERDZIE – „MOŻESZ ZMIENIĆ ŚWIAT”


1.

"EWANGELIA NASZ BIZNES PLAN"


2.

CSR

SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU

SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW ZA ICH WPŁYW NA SPOŁECZEŃSTWO

(ang. Corporate Social Responsibility)RAZEM MOŻEMY SKUTECZNIE ROZWIĄZYWAĆ PROBLEMY SPOŁECZNE,

W SZCZEGÓLNOŚCI CAŁKOWICIE WYELIMINOWAĆ 

ZJAWISKO GŁODU I UBÓSTWA 

W DZISIEJSZYM ŚWIECIE

ORAZ

ZAPEWNIĆ KAŻDEMU CZŁOWIEKOWI

GODNE ŻYCIE!