- DARowizna -


PRZEKAŻ DARowiznę - PODARUJ
"KROPLĘ NADZIEI"!„BĄDŹCIE MIŁOSIERNI, JAK OJCIEC WASZ JEST MIŁOSIERNY”

- JEZUS -

(ŁK 6,36)


"BĄDŹCIE ŚWIADKAMI MIŁOSIERDZIA!"

- PAPIEŻ JAN PAWEŁ II - 


Twoja DAROWIZNA wesprze realizację poszczególnych CELÓW w rozpoczętych PROJEKTACH MISYJNYCH MISJONARZY, dzięki temu bezpośrednio pomożesz najuboższym, najbardziej potrzebującym ludziom w krajach misyjnych na obszarze całego świata (wszędzie tam, gdzie posługują Misjonarze - szczególnie na terenie kontynentu Afryki), w szczególności dzieciom cierpiącym głód i ubóstwo, dotkniętych chorobą, cierpieniem, prześladowaniem, wojną, terroryzmem oraz skutkami klęsk żywiołowych.

ZAPEWNIJ GODNE ŻYCIE BLIŹNIEMU TWEMU

W „OCEANIE POTRZEB” – każda „KROPLA” ratuje życie i „ZMIENIA ICH ŚWIAT” na lepszy!

Każda "KROPLA NADZIEI"  = 1zł. Podaruj tyle "KROPEL NADZIEI" na poniższe konto Fundacji w ramach stałego, miesięcznego zlecenia, na ile pozwalają Ci Twoje możliwości np: 
równowartość jednego sms-a charytatywnego = 2,50 zł.;
1 zł. na każdy z 5 filarów pomocy = 5,00 zł.;
"końcówkę Twojego wynagrodzenia" (np: 3523,15 = 23,15 zł.);
tyle, ile podpowiada Ci Twoje własne serce, aby podzielić się ze szczerego serca z tymi, którzy czekają na naszą pomoc.

„Tak bowiem jest: kto skąpo sieje, ten skąpo i zbiera, kto zaś hojnie sieje, ten hojnie też zbierać będzie. Każdy niech przeto postąpi tak, jak mu nakazuje jego własne serce, nie żałując i nie czując się przymuszonym, albowiem radosnego dawcę miłuje Bóg".
(2 Kor 9, 6-7).

„Pomagaj bliźniemu według swej możności”  
(Syr 29, 20).


CELE STATUTOWE FUNDACJI

- ZWALCZANIE GŁODU I UBÓSTWA

- OCHRONA ZDROWIA

- ROZWÓJ EDUKACJI I OŚWIATY

- ROZWÓJ EWANGELIZACJI W DUCHU KOŚCIOŁA RZYMSKOKATOLICKIEGO

- POMOC OFIAROM KATASTROF, KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH, KONFLIKTÓW ZBROJNYCH


Możesz uratować ludzkie istnienia od śmierci głodowej zapewniając pożywienie;
Zapewnić dostęp do czystej wody pitnej;
Zapewnić Im opiekę lekarską;
Zapewnić możliwość ewangelizacji oraz edukacji;
Możesz pomóc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych i konfliktów zbrojnych...
zobacz:

prev next
Tworząc stałe zlecenie, nie musisz pamiętać o comiesięcznych wpłatach. Dzięki stałej pomocy najuboższym, najbardziej potrzebującym, masz poczucie odpowiedzialności za los drugiego człowieka - bliźniego, czekającego z nadzieją na Twoją pomoc. Pomaganie daje wiele radości, poczucie spełnienia i nadaje sens życiu. Pomagając „ZMIENIASZ ŚWIAT” na lepszy.

Musimy być świadomi tego, że tylko stała, comiesięczna pomoc ma sens, tak samo jak świadomi jesteśmy tego, że każdy z nas, każdego dnia, aby mógł żyć, potrzebuje pożywienia i czystej wody do picia.

Zatem pamiętajmy codziennie, szczególnie wtedy, kiedy spożywamy posiłek, o tych wszystkich milionach bliźnich, którzy nie mają pożywienia i czystej wody do picia, abyśmy mogli podzielić się chlebem, z tymi, którzy go nie mają, którzy umierają z głodu, czekając z nadzieją na naszą pomoc. Pamiętajmy o Nich każdego dnia, bo to nasz obowiązek, bo to nasi bracia i siostry!

„Jest to naszym wspólnym obowiązkiem, obowiązkiem miłości, nieść pomoc na miarę naszych sił tym, którzy jej oczekują. Mówi Chrystus: «Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili» (Mt 25, 40). «Wszystko, czego nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, tegoście i Mnie nie uczynili» (Mt 25, 45). Potrzeba więc naszego chrześcijańskiego dzieła, naszej miłości, aby Chrystus obecny w braciach nie cierpiał niedostatku”.

„Świat nie może pozostać głuchy na błagania ludzi, którzy proszą o jedzenie potrzebne do przeżycia!”

„Wszelkimi siłami walczcie z nędzą i głodem”

„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi.”

„Wspólnie budujmy lepszy świat."

- PAPIEŻ JAN PAWEŁ II -„Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny.”

- JEZUS -

(Łk 6,36)


„Pomoc bliźniemu wynika z więzi ludzi z BOGIEM. To co mamy, mamy od Niego. Kocha On wszystkich ludzi. Dlatego JEZUS powiedział:

<<Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie!>>”

- JEZUS -

(Mt 10, 8)


„Pytały go tłumy: "Cóż więc mamy czynić?

On im odpowiadał:

<<Kto ma dwie suknie, niech [jedną] da temu, który nie ma; a kto ma żywność, niech tak samo czyni>>

- JEZUS -

(Łk 3, 10)


<<Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią>>
- JEZUS -
(Mt 5,7)


„Nie odwracaj twarzy od żadnego biedaka, a nie odwróci się od ciebie oblicze Boga. Jak ci tylko starczy, według twojej zasobności dawaj z niej jałmużnę! Będziesz miał mało - daj mniej, ale nie wzbraniaj się dawać jałmużny nawet z niewielkiej własności! Tak zaskarbisz sobie wielkie dobra na dzień potrzebny, ponieważ jałmużna wybawia od śmierci i nie pozwala wejść do ciemności.

Jałmużna bowiem jest wspaniałym darem dla tych, którzy ją dają przed obliczem Najwyższego.”

(Tb 4, 5-11)

 

„Pomagaj bliźniemu według swej możności”

(Syr 29, 20)


„Jezus jest Głodnym, by Go nasycić, jest Spragnionym, aby Go napoić. Jezus jest Nagim, aby Go ubrać, jest Bezdomnym, by Go przygarnąć.
Jezus jest Chorym, aby Go wyleczyć, jest Samotnym, by Go pokochać (...)" 

- ŚW. MATKA TERESA Z KALKUTY –ZEBRANE DAROWIZNY FUNDACJA PRZEKAZUJE WYBRANYM PLACÓWKOM MISYJNYM NA CAŁYM ŚWIECIE, KTÓRE W DANYM CZASIE I MIEJSCU POTRZEBUJĄ POMOCY NA REALIZACJĘ POSZCZEGÓLNYCH CELÓW W ROZPOCZĘTYCH PROJEKTACH MISYJNYCH, ABY POMÓC NAJUBOŻSZYM, NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM LUDZIOM W KRAJACH MISYJNYCH NA CAŁYM ŚWIECIE, W SZCZEGÓLNOŚCI NA TERENIE KONTYNENTU AFRYKI.W Ich imieniu serdecznie dziękujemy Tobie, za każdą ofiarowaną DAROWIZNĘ.

Wspólnie razem możemy tworzyć WSPANIAŁE DZIEŁA MIŁOSIERDZIA.

Potrzebujemy Twojego wsparcia, aby móc w pełni efektywnie pracować i nieść pomoc na krańce Ziemi.

Z WOLĄ I MOCĄ BOŻĄ "MOŻEMY ZMIENIĆ ŚWIAT" NA LEPSZY!
"ZMIENIAĆ ŚWIAT" Z JEZUSEM!CODZIENNA MODLITWA ZA NASZYCH DARCZYŃCÓW

Modlimy się każdego dnia w „GODZINIE MIŁOSIERDZIA” o potrzebne łaski dla wszystkich naszych Darczyńców oraz we wszystkich intencjach (ale zgodnych z WOLĄ BOŻĄ), złożonych w „KSIĘDZE INTENCJI DO GODZINY MIŁOSIERDZIA”.


PRZEKAŻ DARowiznę NA PONIŻSZE KONTO BANKOWE FUNDACJI - PODARUJ "KROPLĘ NADZIEI"!


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FUNDACJA ŚWIAT DOBRO MIŁOSIERDZIE - „MOŻESZ ZMIENIĆ ŚWIAT”

02-496 Warszawa, ul. Henryka I Brodatego 53/94

 

BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.

Rachunek bankowy w złotych (PLN): 75 1540 1287 2001 6886 3240 0001

W tytule przelewu prosimy napisać: DAROWIZNA NA CELE STATUTOWE.

Przelewy z zagranicy:       IBAN: PL 75 1540 1287 2001 6886 3240 0001       SWIFT (BIC): EBOSPLPWXXX

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych); Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną; oraz Ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne, informujemy, że wraz z dokonaniem przez Państwa wpłaty darowizny, FUNDACJA ŚWIAT DOBRO MIŁOSIERDZIE – „MOŻESZ ZMIENIĆ ŚWIAT” z siedzibą w Warszawie przy ul. Henryka I Brodatego 53/94, 02-496 Warszawa będzie przetwarzać Państwa dane osobowe.

Potwierdzam, że akceptuję poniższą "KLAUZULĘ O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 1.".  

Przeczytaj poniższą "KLAUZULĘ" klikając na poniższy czerwony przycisk z napisem "KLAUZULA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 1.".


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Darowiznę można odliczyć od podatku. Osoby fizyczne w kwocie nie wyższej niż 6% uzyskanego dochodu w danym roku.
Osoby prawne w kwocie nie wyższej niż 10% uzyskanego dochodu w danym roku.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<<Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią>>
- JEZUS -
(Mt 5,7)


- INNE PROJEKTY FUNDACJI -"WIGILIA OTWARTYCH SERC DLA JEZUSA I BLIŹNIEGO"

 


"JAŁMUŻNA WIELKOPOSTNA"

„Wielki Post i następujący po nim okres wielkanocny uświadamiają nam fakt całkowitego utożsamienia się naszego Pana Jezusa Chrystusa
z ubogimi. Syn Boży, który stał się ubogi z miłości do nas, utożsamia się z cierpiącymi. Tę całkowitą identyfikację najjaśniej wyrażają
słowa samego Jezusa: „Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili” (Mt 25,40)”.
- PAPIEŻ JAN PAWEŁ II -

„Dawanie jałmużny może się wydawać rzeczą prostą, ale musimy uważać, aby nie ogołocić tego gestu z wielkiej zawartej w nim treści.
Termin „jałmużna” pochodzi z języka greckiego i oznacza właśnie „miłosierdzie”. Zatem jałmużna powinna nieść z sobą całe bogactwo
miłosierdzia. A ponieważ miłosierdzie wyraża się na tysiące dróg i tysiące sposobów, to także jałmużna wyraża się na wiele sposobów,
aby ulżyć trudnościom osób potrzebujących.”
„Pościć, czyli uczyć się zmieniać nasz stosunek do innych i do stworzeń: przechodzić od pokusy "pożerania" wszystkiego, celem zaspokojenia
naszej chciwości, do umiejętności cierpienia z miłości, która może wypełnić pustkę naszego serca. Modlić się, aby umieć wyrzec się
bałwochwalstwa i samowystarczalności naszego ja i uznać, że potrzebujemy Boga i Jego miłosierdzia”.
"Dawać jałmużnę, czyli porzucić nierozsądny styl życia i gromadzenie wszystkiego dla siebie w iluzji zabezpieczania przyszłości, która do nas
nie należy. I w ten sposób na nowo odkryć radość z planu, którym Bóg objął stworzenie i nasze serca, planu miłości Boga,
naszych braci i całego świata, i w tej miłości odnaleźć prawdziwe szczęście”.
„Porzućmy egoizm i zapatrzenie się w siebie a wpatrujmy się w Paschę Jezusa; zbliżmy się do braci i sióstr znajdujących się w trudnej sytuacji,
dzieląc się z nimi naszymi duchowymi i materialnymi dobrami. W ten sposób, przyjmując w konkretach naszego życia zwycięstwo Chrystusa
nad grzechem i śmiercią, ukierunkujemy Jego przemieniającą moc także na całe stworzenie”.
- PAPIEŻ FRANCISZEK -


"MŁODA PARA MISJOM - PODZIELCIE SIĘ MIŁOŚCIĄ"

W tym tak szczególnym dniu PODZIELCIE SIĘ MIŁOŚCIĄ z tymi, którzy czekają na nią z nadzieją. PODZIELCIE SIĘ MIŁOŚCIĄ z najuboższymi, najbardziej potrzebującymi ludźmi w szczególności dziećmi cierpiącymi głód i ubóstwo, aby „ZMIENIĆ ICH ŚWIAT” na lepszy.

Poproście swoich gości, aby zamiast kwiatów przekazali symboliczną darowiznę do puszki. Zebrane DAROWIZNY, będziecie mogli przekazać na wsparcie wybranego przez Was CELU w rozpoczętych PROJEKTACH MISYJNYCH MISJONARZY w Afryce, Azji, Ameryce Południowej, i na innych kontynentach, w różnych krajach, wszędzie tam, gdzie nasi bracia i siostry czekają z nadzieją na naszą pomoc. 

Jeżeli Wy zostaliście zaproszeni przez rodzinę lub znajomych na Ślub, przekażcie im ten apel, aby i Oni wiedzieli, że istnieje tego rodzaju możliwość pomocy najuboższym bliźnim i mogli „PODZIELIĆ SIĘ MIŁOŚCIĄ” z najbardziej potrzebującymi.

Zapewniamy Wam:

Karteczki do zaproszeń ślubnych,

Specjalną puszkę na DAROWIZNY,

Podziękowanie od MISJONARZY lub osób obdarowanych, którym zdecydujecie się pomóc, przekazując zebrane DAROWIZNY.


- WSPÓLNOTA PARAFIALNA Z MISJĄ -


<<Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią>>
- JEZUS -
(Mt 5,7)
„ *Z kanapy czas już wstać, założyć wygodne buty, potrzeba naszych rąk, by wznosić miłości mosty.

RAZEM MOŻEMY ZMIENIĆ ŚWIAT !

zostawić po sobie nowy kształt, zanieśmy miłość, gdzie jej brak,

BÓG WZYWA DZISIAJ NAS !

*Fragment piosenki: "ŚLAD" - Łukasz Buksa OFM + Ks.Jakub Bartczak + Promyczki Dobra.
- PODZIĘKOWANIA -

Z CAŁEGO SERCA DZIĘKUJEMY BOGU! 

Z CAŁEGO SERCA DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM DZIECIOM, UCZNIOM I ICH RODZICOM, MŁODZIEŻY, DYREKCJOM SZKÓŁ I UCZELNI, KSIĘŻOM I PARAFIANOM, INSTYTUCJOM, FIRMOM A TAKŻE INDYWIDUALNYM STAŁYM DARCZYŃCOM.

To dzięki dobroci i wrażliwości Waszych serc, chęci niesienia bezinteresownej pomocy oraz dzielenia się dobrami z bliźnimi, na twarzach osób najuboższych, najbardziej potrzebujących, w szczególności dzieci, może zagościć uśmiech, w Ich sercach może zagościć radość i szczęście oraz nadzieja na „lepsze jutro”, nadzieja na godne życie!

W Ich imieniu serdecznie dziękujemy Wam wszystkim, dzięki którym możemy wspólnie razem tworzyć WSPANIAŁE DZIEŁA MIŁOSIERDZIA.

Idźmy razem głosić EWANGELIĘ niosąc DOBRO, MIŁOŚĆ, POKÓJ, MIŁOSIERDZIE i POMOC wszystkim najuboższym, najbardziej potrzebującym ludziom w krajach misyjnych na obszarze całego świata (wszędzie tam, gdzie posługują Misjonarze - szczególnie na terenie kontynentu Afryki), w szczególności dzieciom cierpiącym głód i ubóstwo, dotkniętych chorobą, cierpieniem, prześladowaniem, wojną, terroryzmem oraz skutkami klęsk żywiołowych oraz tym wszystkim, którym zagraża utrata zbawienia.


 

Tylko wszyscy razem z WOLĄ i MOCĄ BOŻĄ „MOŻEMY ZMIENIĆ ŚWIAT” na lepszy!

Świat pełen POKOJU,

Świat pełen DOBRA,

Świat pełen MIŁOŚCI,

Świat pełen MIŁOSIERDZIA,

Świat bez głodu i ubóstwa, cierpienia niewinnych i bezbronnych,

Świat bez aborcji i eutanazji,

Świat bez wojen, prześladowania i terroryzmu.

“ZMIENIAJMY ŚWIAT" Z JEZUSEM!

TYLKO BÓG MOŻE UCZYNIĆ RZECZY, KTÓRE PO LUDZKU WYDAJĄ SIĘ BYĆ NIEMOŻLIWE 


<<U ludzi to niemożliwe, ale nie u Boga; bo u Boga wszystko jest możliwe>>
- JEZUS -

<<Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią>>
- JEZUS -
(Mt 5,7)