MIĘDZYNARODOWA WSPÓLNOTA ŚWIAT DOBRO MIŁOSIERDZIE - "MOŻESZ ZMIENIĆ ŚWIAT"

 

ISKIERKI MIŁOSIERDZIA

To WSPÓLNOTA wszystkich ludzi z całego świata, którzy:

 - pragną iść za JEZUSEM, iść na cały świat i głosić EWANGELIĘ, docierając do każdego zakątka na Ziemi, do każdego człowieka (szczególnie do tych ludzi, którzy jeszcze nie znają i nie kochają JEZUSA CHRYSTUSA);

- pragną głosić EWANGELIĘ przez niesienie DOBRA, MIŁOŚCI, POKOJU, MIŁOSIERDZIA i POMOCY najuboższym, najbardziej potrzebującym ludziom w krajach misyjnych na obszarze całego świata (wszędzie tam, gdzie posługują Misjonarze - w szczególności na terenie kontynentu Afryki), w szczególności dzieciom cierpiącym głód i ubóstwo, dotkniętych chorobą, cierpieniem, prześladowaniem, wojną, terroryzmem oraz skutkami klęsk żywiołowych.

- pragną wypełniać UCZYNKI MIŁOSIERDZIA względem bliźnich;

- pragną przypominać o największym przykazaniu („Największe przykazanie. PAN JEZUS odpowiedział: «Pierwsze jest: Słuchaj, Izraelu, Pan Bóg nasz, Pan jest jeden. Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą. Drugie jest to: Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. Nie ma innego przykazania większego od tych» - JEZUS - (Mk 12, 29-31)” ); 

- pragną szerzyć "JEZUSOWE ORĘDZIE MIŁOSIERDZIA", aby orędzie o miłosiernej miłości Boga, które zostało ogłoszone za pośrednictwem Siostry Faustyny, dotarło do wszystkich mieszkańców ziemi i napełniło ich serca nadzieją;

- pragną przekazywać dziedzictwo Świętego Jana Pawła II kolejnym, młodym pokoleniom;

- pragną z WOLĄ I MOCĄ BOŻĄ "ZMIENIAĆ ŚWIAT” na lepszy - “ZMIENIAĆ ŚWIAT Z JEZUSEM”

Świat pełen POKOJU,

Świat pełen DOBRA,

Świat pełen MIŁOŚCI,

Świat pełen MIŁOSIERDZIA,

Świat bez głodu i ubóstwa, cierpienia niewinnych i bezbronnych,

Świat bez aborcji i eutanazji,

Świat bez wojen, prześladowania i terroryzmu.

TYLKO BÓG MOŻE UCZYNIĆ RZECZY, KTÓRE PO LUDZKU WYDAJĄ SIĘ BYĆ NIEMOŻLIWE 

<<U ludzi to niemożliwe, ale nie u Boga; bo u Boga wszystko jest możliwe>>

- JEZUS -


„I rzekł do nich: «Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu!>>”
- JEZUS -

(Mk 16,15)

<<Kto ma dwie suknie, niech [jedną] da temu, który nie ma; a kto ma żywność, niech tak samo czyni>>”

- JEZUS - (Łk 3, 10)


<<Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią>>
- JEZUS -
(Mt 5,7) MODLIMY SIĘ CODZIENNIE DO NASZEGO BOGA OJCA W NIEBIE, JAK NAS NAUCZYŁ JEZUS CHRYSTUS,

MODLIMY SIĘ CODZIENNIE DO MATKI BOŻEJ, NASZEJ MAMY W NIEBIE (SZCZEGÓLNIE MODLITWĄ RÓŻAŃCOWĄ),

DO NASZEGO PANA JEZUSA CHRYSTUSA (SZCZEGÓLNIE W "GODZINIE MIŁOSIERDZIA"),

MODLIMY SIĘ CODZIENNIE DO DUCHA ŚWIĘTEGO,

CZYTAMY CODZIENNIE PISMO ŚWIĘTE - "SŁOWO ŻYCIA",

IDZIEMY NA CAŁY ŚWIAT I GŁOSIMY EWANGELIĘ,

CZYTAMY "DZIENNICZEK" ŚWIĘTEJ SIOSTRY FAUSTYNY,

SZERZYMY "JEZUSOWE ORĘDZIE MIŁOSIERDZIA",

WYPRASZAMY MIŁOSIERDZIE BOŻE DLA CAŁEGO ŚWIATA, SZCZEGÓLNIE DLA GRZESZNIKÓW ORAZ KAPŁANÓW I OSÓB ZAKONNYCH, KORZYSTAJĄC Z DARÓW, JAKIE BÓG PRZEKAZAŁ NAM PRZEZ ŚW. SIOSTRĘ FAUSTYNĘ: ŚWIĘTA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO, KORONKI DO BOŻEGO MIŁOSIERDZIA I MODLITWY W "GODZINIE MIŁOSIERDZIA", 

STARAMY SIĘ BYĆ "ISKIERKAMI MIŁOSIERDZIA",

STARAMY SIĘ BYĆ "ŚWIADKAMI MIŁOSIERDZIA",

UFAMY MIŁOSIERDZIU JEZUSA!,

UCIEKAMY SIĘ DO MIŁOSIERDZIA JEZUSA!,

NIESIEMY LUDZIOM I ŚWIATU "JEZUSOWE ORĘDZIE MIŁOSIERDZIA",

NIESIEMY DOBRO, MIŁOŚĆ, POKÓJ, MIŁOSIERDZIE I POMOC WSZYSTKIM BLIŹNIM, SZCZEGÓLNIE NAJUBOŻSZYM I NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM,

WSPIERAMY MISJONARZY I MISJE - CZYNEM I MODLITWĄ,

MODLIMY SIĘ CODZIENNIE ZA NASZYCH DARCZYŃCÓW W "GODZINIE MIŁOSIERDZIA",

BUDUJEMY „LUDZKIE MOSTY” – „MOSTY BRATERSTWA”,

WSPÓLNIE BUDUJEMY CYWILIZACJĘ ŻYCIA, MIŁOŚCI I POKOJU,

NIE TYLKO PAMIĘTAMY I WSPOMINAMY, ALE NA NOWO PODEJMUJEMY ORAZ PRZEKAZUJEMY DZIEDZICTWO I PRZESŁANIE PONTYFIKATU JANA PAWŁA II PRZYSZŁYM MŁODYM POKOLENIOM,

TROSZCZYMY SIĘ O NASZĄ PLANETĘ - ZIEMIĘ.

NIE TYLKO PAMIĘTAMY I WSPOMINAMY, ALE NA NOWO PODEJMUJEMY ORAZ PRZEKAZUJEMY 

DZIEDZICTWO I PRZESŁANIE PONTYFIKATU JANA PAWŁA II PRZYSZŁYM MŁODYM POKOLENIOM!

Pontyfikat Jana Pawła II zmienił świat, zmienił Polskę, zmienił Kościół. Jan Paweł II pozostawił nam ogromne duchowe dziedzictwo, które mamy obowiązek wciąż na nowo podejmować oraz przekazywać kolejnym, młodym pokoleniom. Dziedzictwo Jana Pawła II trzeba odczytywać od pierwszej pielgrzymki do Ojczyzny w 1979 roku, podczas, której Jan Paweł II wołał:  

„Niech zstąpi Duch Twój! Niech zstąpi Duch Twój! I odnowi oblicze ziemi. Tej Ziemi!”

- właśnie tej naszej Ziemi, do ostatniego przesłania Jana Pawła II na polskiej ziemi w roku 2002, które było swoistym podsumowaniem, a zarazem duchowym testamentem Jana Pawła II, który nam pozostawił, poprzez odwołanie się do BOŻEGO MIŁOSIERDZIA:

*„Jak bardzo dzisiejszy świat potrzebuje Bożego miłosierdzia! Na wszystkich kontynentach z głębin ludzkiego cierpienia zdaje się wznosić wołanie o miłosierdzie. Tam, gdzie panuje nienawiść i chęć odwetu, gdzie wojna przynosi ból i śmierć niewinnych, potrzeba łaski miłosierdzia, które koi ludzkie umysły i serca i rodzi pokój. Gdzie brak szacunku dla życia i godności człowieka, potrzeba miłosiernej miłości Boga, w której świetle odsłania się niewypowiedziana wartość każdego ludzkiego istnienia. Potrzeba miłosierdzia, aby wszelka niesprawiedliwość na świecie znalazła kres w blasku prawdy. 

Dlatego dziś w tym sanktuarium chcę dokonać uroczystego aktu zawierzenia świata Bożemu miłosierdziu. Czynię to z gorącym pragnieniem, aby orędzie o miłosiernej miłości Boga, które tutaj zostało ogłoszone za pośrednictwem Siostry Faustyny, dotarło do wszystkich mieszkańców ziemi i napełniło ich serca nadzieją. Niech to przesłanie rozchodzi się z tego miejsca na całą naszą umiłowaną Ojczyznę i na cały świat. Niech się spełnia zobowiązująca obietnica Pana Jezusa, że stąd ma wyjść "iskra, która przygotuje świat na ostateczne Jego przyjście" (por. Dzienniczek, 1732**). 

Trzeba tę iskrę Bożej łaski rozniecać. Trzeba przekazywać światu ogień miłosierdzia. W miłosierdziu Boga świat znajdzie pokój, a człowiek szczęście. To zadanie powierzam wam, drodzy bracia i siostry, Kościołowi w Krakowie i w Polsce oraz wszystkim czcicielom Bożego miłosierdzia, którzy tutaj przybywać będą z Polski i z całego świata. Bądźcie świadkami miłosierdzia!

Boże Ojcze miłosierny,
który objawiłeś swoją miłość
w Swoim Synu Jezusie Chrystusie,
i wylałeś ją na nas w Duchu Świętym, Pocieszycielu,
Tobie zawierzamy dziś losy świata i każdego człowieka,
Pochyl się nad nami grzesznymi,
ulecz naszą słabość,
przezwycięż wszelkie zło,
pozwól wszystkim mieszkańcom ziemi
doświadczyć Twojego miłosierdzia,
aby w Tobie Trójjedyny Boże,
zawsze odnajdywali źródło nadziei.
Ojcze przedwieczny,
dla bolesnej męki i zmartwychwstania Twojego Syna,
miej miłosierdzie dla nas i całego świata!
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!"

- PAPIEŻ JAN PAWEŁ II -

*(Fragment Homilii wygłoszonej 17 sierpnia 2002 r. podczas konsekracji SANKTUARIUM BOŻEGO MIŁOSIERDZIA w Krakowie-Łagiewnikach. 

Ostatnia pielgrzymka Ojca Świętego Jana Pawła II do Ojczyzny).