- SYMBOLE -

FUNDACJI ŚWIAT DOBRO MIŁOSIERDZIE „MOŻESZ ZMIENIĆ ŚWIAT”

  „KRZYŻ MIŁOSIERDZIA BOŻEGO”
„FIGURA MATKI BOŻEJ - MATKI MIŁOSIERDZIA”
„OBRAZ JEZUSA MIŁOSIERNEGO”POŚWIĘCENIE SYMBOLI

SYMBOLE FUNDACJI ŚWIAT DOBRO MIŁOSIERDZIE – „MOŻESZ ZMIENIĆ ŚWIAT” - „KRZYŻ MIŁOSIERDZIA BOŻEGO” i „FIGURA MATKI BOŻEJ - MATKI MIŁOSIERDZIA” poświęcone zostały w dniu 23 kwietnia 2017r. w ŚWIĘTO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO (NIEDZIELĘ MIŁOSIERDZIA BOŻEGO) w SANKTUARIUM BOŻEGO MIŁOSIERDZIA w Krakowie-Łagiewnikach, przez Jego Ekscelencję Księdza Biskupa Damiana Muskusa - Biskupa Pomocniczego Archidiecezji Krakowskiej.

28 kwietnia 2019r. w ŚWIĘTO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO w SANKTUARIUM BOŻEGO MIŁOSIERDZIA w Krakowie-Łagiewnikach, poświęcony został mały OBRAZ JEZUSA MIŁOSIERNEGO” , który dołączył do SYMBOLI - „KRZYŻA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO” i „FIGURY MATKI BOŻEJ - MATKI MIŁOSIERDZIA”.MSZA ŚWIĘTA POSŁANIA

W dniu 27 kwietnia 2019r. w WIGILIĘ ŚWIĘTA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO w SANKTUARIUM BOŻEGO MIŁOSIERDZIA w Krakowie-Łagiewnikach, po MODLITWIE w  „GODZINIE MIŁOSIERDZIA”  i KORONCE do MIŁOSIERDZIA BOŻEGO” , odprawiona została dla nas MSZA ŚWIĘTA POSŁANIA, której przewodniczył Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Jan Zając - Biskup Pomocniczy Senior Archidiecezji Krakowskiej.


Dzień 27 kwietnia 2019r. to dzień, w którym obchodziliśmy 5. rocznicę kanonizacji Jana Pawła II. W tym samym miesiącu, 16 kwietnia 2019r. obchodziliśmy 75. rocznicę poświęcenia ŁASKAMI SŁYNĄCEGO OBRAZU JEZUSA MIŁOSIERNEGO”  w SANKTUARIUM BOŻEGO MIŁOSIERDZIA w Krakowie-Łagiewnikach. Kilka dni wcześniej, 2 kwietnia 2019 r. obchodziliśmy 14. rocznicę śmierci Jana Pawła II - APOSTOŁA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO.


27 kwietnia 2019r. SYMBOLE - „KRZYŻ MIŁOSIERDZIA BOŻEGO” i „FIGURA MATKI BOŻEJ - MATKI MIŁOSIERDZIA” rozpoczęły swoje pielgrzymowanie z  SANKTUARIUM BOŻEGO MIŁOSIERDZIA w Krakowie-Łagiewnikach, aby docierając do każdego zakątka Ziemi, niosły ludziom i światu JEZUSOWE ORĘDZIE MIŁOSIERDZIA”, aby orędzie o miłosiernej miłości Boga, które zostało ogłoszone za pośrednictwem Siostry Faustyny, dotarło do wszystkich mieszkańców ziemi i napełniło ich serca nadzieją;


27 kwietnia 2019r. po MSZY ŚWIĘTEJ POSŁANIA zostały poświęcone małe  KRZYŻE MIŁOSIERDZIA BOŻEGO” -  „MAŁE ISKIERKI MIŁOSIERDZIA BOŻEGO” aby docierając na każdy kontynent i do każdego kraju na świecie, pozostały tam i rozniecały tę iskrę Bożej łaski, która ma wyjść z Polski i przygotować świat na ostateczne przyjście naszego PANA JEZUSA CHRYSTUSA.


28 kwietnia 2019r. w ŚWIĘTO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO w SANKTUARIUM BOŻEGO MIŁOSIERDZIA w Krakowie-Łagiewnikach, poświęcony został małyOBRAZ JEZUSA MIŁOSIERNEGO” , który dołączył do SYMBOLI - „KRZYŻA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO” i „FIGURY MATKI BOŻEJ - MATKI MIŁOSIERDZIA”.

„Jak bardzo dzisiejszy świat potrzebuje Bożego miłosierdzia! Na wszystkich kontynentach z głębin ludzkiego cierpienia zdaje się wznosić wołanie o miłosierdzie. Tam, gdzie panuje nienawiść i chęć odwetu, gdzie wojna przynosi ból i śmierć niewinnych, potrzeba łaski miłosierdzia, które koi ludzkie umysły i serca i rodzi pokój. Gdzie brak szacunku dla życia i godności człowieka, potrzeba miłosiernej miłości Boga, w której świetle odsłania się niewypowiedziana wartość każdego ludzkiego istnienia. Potrzeba miłosierdzia, aby wszelka niesprawiedliwość na świecie znalazła kres w blasku prawdy. 

Dlatego dziś w tym sanktuarium chcę dokonać uroczystego aktu zawierzenia świata Bożemu miłosierdziu. Czynię to z gorącym pragnieniem, aby orędzie o miłosiernej miłości Boga, które tutaj zostało ogłoszone za pośrednictwem Siostry Faustyny, dotarło do wszystkich mieszkańców ziemi i napełniło ich serca nadzieją. Niech to przesłanie rozchodzi się z tego miejsca na całą naszą umiłowaną Ojczyznę i na cały świat. Niech się spełnia zobowiązująca obietnica Pana Jezusa, że stąd ma wyjść "iskra, która przygotuje świat na ostateczne Jego przyjście" (por. Dzienniczek, 1732). 

Trzeba tę iskrę Bożej łaski rozniecać. Trzeba przekazywać światu ogień miłosierdzia. W miłosierdziu Boga świat znajdzie pokój, a człowiek szczęście. To zadanie powierzam wam, drodzy bracia i siostry, Kościołowi w Krakowie i w Polsce oraz wszystkim czcicielom Bożego miłosierdzia, którzy tutaj przybywać będą z Polski i z całego świata. Bądźcie świadkami miłosierdzia!

Boże Ojcze miłosierny,
który objawiłeś swoją miłość
w Swoim Synu Jezusie Chrystusie,
i wylałeś ją na nas w Duchu Świętym, Pocieszycielu,
Tobie zawierzamy dziś losy świata i każdego człowieka,
Pochyl się nad nami grzesznymi,
ulecz naszą słabość,
przezwycięż wszelkie zło,
pozwól wszystkim mieszkańcom ziemi
doświadczyć Twojego miłosierdzia,
aby w Tobie Trójjedyny Boże,
zawsze odnajdywali źródło nadziei.
Ojcze przedwieczny,
dla bolesnej męki i zmartwychwstania Twojego Syna,
miej miłosierdzie dla nas i całego świata!
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!"

- PAPIEŻ JAN PAWEŁ II -


"KIEDY ŚWIAT NAPEŁNI SIĘ MIŁOŚCIĄ, ZAKWITNĄ KWIATY MIŁOSIERDZIA" (P.P.)

 
prev nextPEREGRYNACJA 
„KRZYŻA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO”
„FIGURY MATKI BOŻEJ - MATKI MIŁOSIERDZIA”
„OBRAZU JEZUSA MIŁOSIERNEGO”

W kwietniu 2019r. SYMBOLE - „KRZYŻ MIŁOSIERDZIA BOŻEGO”, „FIGURA MATKI BOŻEJ - MATKI MIŁOSIERDZIA” oraz „OBRAZ JEZUSA MIŁOSIERNEGO” , rozpoczęły swoje pielgrzymowanie z SANKTUARIUM BOŻEGO MIŁOSIERDZIA w Krakowie-Łagiewnikach, aby docierając do każdego zakątka Ziemi, niosły ludziom i światu JEZUSOWE ORĘDZIE MIŁOSIERDZIA”aby orędzie o miłosiernej miłości Boga, które zostało ogłoszone za pośrednictwem Siostry Faustyny, dotarło do wszystkich mieszkańców ziemi i napełniło ich serca nadzieją.

Piątek

Peregrynację rozpoczynamy w piątek, punktualnie o godzinie 15.00 MODLITWĄ w „GODZINIE MIŁOSIERDZIA”, i „KORONKĄ DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO”.  Następnie do godziny 18:00 indywidualne czuwanie i modlitwa u stóp „KRZYŻA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO”, „FIGURY MATKI BOŻEJ - MATKI MIŁOSIERDZIA” i „OBRAZU JEZUSA MIŁOSIERNEGO” oraz możliwość wpisania własnych intencji do „KSIĘGI INTENCJI DO GODZINY MIŁOSIERDZIA”. Po wieczornej Mszy Świętej ok. godziny 19:00 rozważania o MIŁOSIERDZIU BOŻYM oraz odczytanie „JEZUSOWEGO ORĘDZIA MIŁOSIERDZIA".

 

Sobota

W sobotę indywidualne czuwanie i modlitwa u stóp „KRZYŻA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO”, „FIGURY MATKI BOŻEJ - MATKI MIŁOSIERDZIA” i „OBRAZU JEZUSA MIŁOSIERNEGO” oraz możliwość wpisania własnych intencji do „KSIĘGI INTENCJI DO GODZINY MIŁOSIERDZIA”.

 

Niedziela

W niedzielę, po każdej Mszy Świętej:

- „Największe przykazanie” - odczytanie fragmentu EWANGELII;

- odczytanie Apelu Jana Pawła II do całego świata (wygłoszonego 10 maja 1980r. Jak bardzo jest on aktualny w dzisiejszych trudnych czasach).

- odczytanie słów Jana Pawła II (wygłoszonych 17 sierpnia 2002r.) oraz wspólne odmówienie: „AKTU ZAWIERZENIA ŚWIATA BOŻEMU MIŁOSIERDZIU”.

 

Ze względu na trwającą pandemię koronawirusa oraz wprowadzeniem obostrzeń, indywidualne czuwanie i modlitwa u stóp „KRZYŻA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO”, „FIGURY MATKI BOŻEJ - MATKI MIŁOSIERDZIA” i „OBRAZU JEZUSA MIŁOSIERNEGO” oraz możliwość wpisania własnych intencji do „KSIĘGI INTENCJI DO GODZINY MIŁOSIERDZIA” zostaje przedłużona o kolejne dni (możliwość czuwania i modlitwy odbywać się będzie w godzinach ustalonych przez Księdza Proboszcza danej Parafii).


Poniedziałek - środa

Indywidualne czuwanie i modlitwa u stóp „KRZYŻA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO”, „FIGURY MATKI BOŻEJ - MATKI MIŁOSIERDZIA” i „OBRAZU JEZUSA MIŁOSIERNEGO” oraz możliwość wpisania własnych intencji do „KSIĘGI INTENCJI DO GODZINY MIŁOSIERDZIA”.

 

Czwartek

Po Mszy Świętej porannej zakończenie Peregrynacji oraz pożegnanie „KRZYŻA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO”, „FIGURY MATKI BOŻEJ - MATKI MIŁOSIERDZIA” i „OBRAZU JEZUSA MIŁOSIERNEGO”. 


 Informacje dodatkowe

W czasie trwania Peregrynacji będzie wyłożona „KSIĘGA INTENCJI DO GODZINY MIŁOSIERDZIA”, w której każdy będzie mógł zamieścić własne intencje.

Będzie również możliwość złożenia dobrowolnej ofiary (darowizny) na Misje, jako: 

DAR MIŁOSIERDZIA NA 100-LECIE URODZIN JANA PAWŁA II + NA KOLEJNE 100 LAT ...
DAR
MIŁOSIERDZIA NA 100+ ...
PODARUJ KROPLĘ NADZIEI

aby pomóc najuboższym, najbardziej potrzebującym ludziom w krajach misyjnych, w szczególności dzieciom cierpiącym głód i ubóstwo, dotkniętych chorobą, cierpieniem, prześladowaniem, wojną, terroryzmem oraz skutkami klęsk żywiołowych.
 

ZEBRANE OFIARY (DAROWIZNY) FUNDACJA PRZEKAZUJE WYBRANYM PLACÓWKOM MISYJNYM NA CAŁYM ŚWIECIE, KTÓRE W DANYM CZASIE I MIEJSCU POTRZEBUJĄ POMOCY NA REALIZACJĘ POSZCZEGÓLNYCH CELÓW W ROZPOCZĘTYCH PROJEKTACH MISYJNYCH, ABY POMÓC NAJUBOŻSZYM, NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM LUDZIOM W KRAJACH MISYJNYCH NA CAŁYM ŚWIECIE, W SZCZEGÓLNOŚCI NA TERENIE KONTYNENTU AFRYKI.

ZA ZŁOŻONE OFIARY (DAROWIZNY) NA MISJE, Z SERCA BÓG ZAPŁAĆ

„Jest to naszym wspólnym obowiązkiem, obowiązkiem miłości, nieść pomoc na miarę naszych sił tym, którzy jej oczekują. Mówi Chrystus: «Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili» (Mt 25, 40). «Wszystko, czego nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, tegoście i Mnie nie uczynili» (Mt 25, 45). Potrzeba więc naszego chrześcijańskiego dzieła, naszej miłości, aby Chrystus obecny w braciach nie cierpiał niedostatku”.

- PAPIEŻ JAN PAWEŁ II –


<<Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią>>
- JEZUS -
(Mt 5,7)

 

Modlimy się każdego dnia w „GODZINIE MIŁOSIERDZIA” o potrzebne łaski dla wszystkich naszych Darczyńców oraz we wszystkich intencjach (ale zgodnych z WOLĄ BOŻĄ), złożonych w „KSIĘDZE INTENCJI DO GODZINY MIŁOSIERDZIA”.

 


Serdecznie zapraszamy do wspólnego czuwania i modlitwy.
- PATRONI -
FUNDACJI
ŚWIAT DOBRO MIŁOSIERDZIE – „MOŻESZ ZMIENIĆ ŚWIAT”

prev next
play

MATKA BOŻA FATIMSKA

MATKA BOŻA CZĘSTOCHOWSKA

MATKA BOŻA NIEUSTAJĄCEJ POMOCY

MATKA BOŻA NIEPOKALANA

MATKA BOŻA Z KIBEHO

MATKA BOŻA Z GUADALUPE

ŚW. MICHAŁ ARCHANIOŁ

ŚWIĘTE DZIECI FATIMSKIE – ŚW. HIACYNTA i ŚW. FRANCISZEK

ŚW. JAN PAWEŁ II

ŚW. SIOSTRA FAUSTYNA KOWALSKA

ŚW. JÓZEF

ŚW. PIOTR APOSTOŁ

ŚW. PAWEŁ APOSTOŁ

ŚW. MATKA TERESA Z KALKUTY

ŚW. JAN BOSKO

ŚW. WINCENTY PALLOTTI

ŚW. FRANCISZEK Z ASYŻU

ŚW. KLARA Z ASYŻU

ŚW. ANTONI Z PADWY

ŚW. MAKSYMILIAN MARIA KOLBE

ŚW. KAROL LWANGA

ŚW. BRAT ALBERT

ŚW. TERESA OD DZIECIĄTKA JEZUS I NAJŚWIĘTSZEGO OBLICZA

ŚW. RITA

ŚW. STANISŁAW KOSTKA

ŚW. ANDRZEJ BOBOLA

ŚW. WINCENTY A PAULO

ŚW. FRANCISZEK KSAWERY

ŚW. OJCIEC PIO

ŚW. URSZULA LEDÓCHOWSKA

ŚW. BRYGIDA SZWEDZKA

ŚW. KATARZYNA ZE SIENY

ŚW. TERESA Z AVILA

ŚW. STANISŁAW

ŚW. IGNACY LOYOLA

ŚW. BARBARA Z NIKOMEDII

ŚW. JUDA TADEUSZ

BŁ. MARIA TERESA LEDÓCHOWSKA

BŁ. KSIĄDZ JERZY POPIEŁUSZKO

BŁ. MATKA ELŻBIETA RÓŻA CZACKA

BŁ. KSIĄDZ KARDYNAŁ STEFAN WYSZYŃSKI

- PAMIĘTAMY -

FUNDACJA ŚWIAT DOBRO MIŁOSIERDZIE – „MOŻESZ ZMIENIĆ ŚWIAT”

"MOŻESZ ZMIENIĆ ŚWIAT"
ZMIENIAM ŚWIAT Z JEZUSEM
"PODEJMIJ WYZWANIE!"


 
"MISJONARKA". Źródło: YouTube.


Reportaż. "Iskra Helenki". Źródło: YouTube.